Tijd voor een eigen plek

Door diverse omstandigheden en om verschillende redenen zijn we gaan rondkijken voor een eigen locatie.